*לא ניתן לקבל הצעת מחיר בטלפון או chat, מדיה חייבת לעבור בדיקה במעבדה

*כל המחירים הנקובים לעיל לא כוללים מע”מ